TIL FORSIDEN
ILLUSTRATIONER ANIMATIONER UDSMYKNINGER WORKSHOPS KONTAKT


Workshop og konsulentbistand

Jeg laver workshops for børn og voksne omkring emnerne: illustration
(tegning og billedfortælling) og animation (tegnefilm) og fungerer som
konsulent og censor rundt på folkeskoler og designskoler.Erfaring:

For børn:
Tegnefilms Kursus i Temauger på folkeskoler i Københavns kommune
m.m. med projekt ANIMA for børn. En typisk workshop med udgangspunkt
i faget, religion, fra 1 til 5 dage (2001-2002).

For voksne:
Flere animationsworkshops til forskellige emner - fra 10 til 20 dage på
Designskolen i Kolding (2001-2003). Desuden har jeg fungeret som
konsulent og ekstern censor til afgangselever på samme skole.

Pris:

Ring eller e-mail og aftal konsulentpris.

Workshops

- Workshop forløb
- Eksempler
- Workshop forløb
- Eksempler